СВЯТЫЕ ПРЕПОДОБНЫЕ СЕРГИЙ И ГЕРМАН ВАЛААМСКИЕ.

 ФЕНИКС   На связи с единомышленниками           

 Поддержка проекта 

Авторизуйтесь с помощью соцсетей и служб

СВЯТЫЕ ПРЕПОДОБНЫЕ СЕРГИЙ И ГЕРМАН ВАЛААМСКИЕ.

Автор
Опубликовано: 27 дней назад (24 сентября 2020)
Рубрика: Видео
+1
: 1

Тропарь, глас 4:

Ева́нгелия Христо́ва и́стиннии послу́шницы яви́стеся, преподо́бнии, мир и вся я́же в нем, я́ко не су́щая, преоби́девше любве́ ра́ди Христо́вы и в морски́й о́стров всели́стеся, и трудолю́бно в нем проти́ву ко́зней неви́димых враго́в подвиза́стеся, посто́м, бде́нием же и всено́щным стоя́нием пло́ти своя́ ду́ху му́дру повину́ли есте́. Сего́ ра́ди от Вседержи́тельныя десни́цы досто́йныя венцы́ прия́ли есте́. И ны́не Пресвяте́й Тро́ице предстоя́ще, моли́теся, всеблаже́ннии отцы́, Се́ргие и Ге́рмане, сохрани́тися в ми́ре оте́честву на́шему и спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 1:

От мирски́я молвы́ бе́гающе, безмо́лвия и благоче́стия рачи́тели, в ти́хое приста́нище Валаа́ма от восто́ка приидо́сте и в нем, ева́нгельски Христу́ доброде́тельми после́довавше, на верх соверше́нства востекли́ есте́. И ны́не в торжестве́ преми́рнем богозре́нием наслажда́ющеся, всеблаже́ннии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане, Человеколю́бца Бо́га моли́те, е́же спасти́ всех нас, благоче́стно вас почита́ющих.

Кондак, глас 4:

От мирска́го жития́ изше́дше, отверже́нием ми́ра Христу́ после́довасте, и достиго́сте вели́каго Не́ва е́зера, и, в нем на о́строве Валаа́ме все́льшеся, равноа́нгельное житие́ пожи́ли есте́, отону́дуже, веселя́щеся, прешли́ есте́ к Небе́сным черто́гом. И ны́не со А́нгелы Влады́чню Престо́лу предстоя́ще, помина́йте нас, чад свои́х, я́же собра́ли есте́, богому́дрии, да ра́достно от души́ вопие́м: ра́дуйтеся, Се́ргие и Ге́рмане, отцы́ преблаже́ннии.


Молитва:

О преподо́бнии и Богоно́снии отцы́ на́ши Се́ргие и Ге́рмане! С ве́рою и любо́вию припа́даюше к святе́й ико́не ва́шей, умиле́нно мо́лим вас: не забу́дите нас, недосто́йных и гре́шных (имена), но предста́тельством ва́шим огради́те нас от злых ко́зней вра́жиих: утоли́те возста́ние страсте́й: укрепи́те не́мощь на́шу в духо́вных бра́нех и по́двизех, предлежа́щих нам: отжени́те вся́кое уны́ние и печа́ль грехо́вную от серде́ц на́ших, и Небе́сное утеше́ние низпосли́те нам во труде́х и ско́рбех на́ших. В стра́шный же час сме́ртный предста́ните всем нам, я́ко же блази́и хода́таи и те́мных зра́ков де́монских прогони́телие: да в ми́ре и покая́нии сконча́вше земно́е по́прище на́ше, дости́гнем и ве́чных благ наслажде́ния, и ку́пно с ва́ми да воспое́м и просла́вим всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
21 просмотр
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!