ФЕНИКС   На связи с единомышленниками           

 Поддержка проекта 

Авторизуйтесь с помощью соцсетей и служб

+16172 RSS-лента RSS-лента

Блог клуба - Христианское искусство

Администратор блога: Демид
Тропарь Святителю Савве Сербскому.
Тропарь:

Пути́ вводя́щаго в жи́знь, наста́вник, и первопресто́льник, и учи́тель был еси́: пе́рвее бо прише́д, святи́телю Са́вво, оте́чество твое́ просвети́л еси́, и, породи́в то́е Ду́хом Святы́м; я́ко древа́ ма́слинная в мы́сленнем раи́ насади́л еси́ всеосвяще́нная твоя́ ча́да. Тем я́ко апо́столом и святи́телем сопресто́льна чту́ще тя мо́лим: моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак:

Избра́ннаго от пеле́н Христо́вою благода́тию и возлю́бленнаго от ю́ности Бо́жиим Ду́хом, ю́ностный цвет, Са́вву блаже́ннаго, похва́льныя венцы́, ве́рнии, днесь спле́тше и Боже́ственную главу́ его́ венча́юще, воззове́м: ра́дуйся, о́тче, Бо́жие жили́ще.
С КРЕЩЕНИЕМ ГОСПОДНИМ!


Тропарь, глас 1:

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди, Тро́йческое яви́ся поклоне́ние: Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́, возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я, и Дух в ви́де голуби́не, изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние. Явле́йся Христе́ Бо́же, и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 4:

Яви́лся еси́ днесь вселе́нней, и свет Твой, Го́споди, зна́менася на нас, в ра́зуме пою́щих Тя: прише́л еси́, и яви́лся еси́, Свет Непристу́пный.

Величание:

Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, нас ра́ди ны́не пло́тию крести́вшагося от Иоа́нна в вода́х Иорда́нских.
Величание Святителю Василию Великому.


О вели́кий и пресвяты́й святи́телю, о́тче Васи́лие! При́зри от высо́т небе́сных на нас, раб Бо́жиих (имена), и умоли́ Го́спода, Его́же ве́рный на земли́ служи́тель был еси́, да да́рует нам ве́ры пра́выя тве́рдое и неизме́нное сохране́ние, Це́ркви Святе́й послуша́ние, жития́ на́шего исправле́ние и во всех ну́ждах, скорбе́х и искуше́ниях ско́рое поможе́ние, терпе́ние же и укрепле́ние. Пода́ждь нам твое свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́емии во вся дни богоуго́дно в ми́ре и покая́нии поживе́м и во Ца́рствии Небе́снем сподо́бимся ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, воспева́ти и сла́вити во ве́ки веко́в. Ами́нь.
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Тропарь, глас 4:

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш, возсия́ ми́рови свет ра́зума, в нем бо звезда́м служа́щии, звездо́ю уча́хуся, Тебе кла́нятися Со́лнцу Пра́вды, и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка: Го́споди, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 3:

Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет, и земля́ верте́п Непристу́пному прино́сит, А́нгели с па́стырьми славосло́вят, волсви́ же со звездо́ю путеше́ствуют: нас бо ра́ди роди́ся Отроча́ Мла́до, Преве́чный Бог.

Величание

Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, нас ра́ди ны́не пло́тию Ро́ждшагося от Безневе́стныя и Пречи́стыя Де́вы Мари́и.

Задостойник

Велича́й, душе́ моя́, Честне́йшую и Сла́внейшую Го́рних во́инств, Де́ву Пречи́стую, Богоро́дицу.

Люби́ти у́бо нам, я́ко безбе́дное стра́хом, удо́бее молча́ние, любо́вию же, Де́во, пе́сни тка́ти, спротяже́нно сло́женныя, неудо́бно есть; но и, Ма́ти, си́лу, ели́ко есть произволе́ние, да́ждь.
СВЯТИТЕЛЬ СПИРИДОН ТРИМИФУНТСКИЙ.
Молитва ко Святителю Спиридону.

О преблаже́нне святи́телю Спиридо́не! Умоли́ благосе́рдие Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас по беззако́нием на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й. Испроси́ нам, раба́м Бо́жиим (имена), у Христа́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное. Изба́ви нас от вся́ких бед душе́вных и теле́сных, от всех томле́ний и диа́вольских наве́тов. Помина́й нас у престо́ла Вседержи́теля и умоли́ Го́спода, да пода́ст мно́гих на́ших грехо́в проще́ние, безбе́дное и ми́рное житие́, да да́рует нам, кончи́ны же живота́ непосты́дныя и ми́рныя и блаже́нства ве́чнаго в бу́дущем ве́це сподо́бит нас, да непреста́нно возсыла́ем сла́ву и благодаре́ние Отцу́ и Сы́ну и Ду́ху Свято́му, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святитель Николай Чудотворец.
Молитвы ко Святителю Николаю Чудотворцу.

О всехва́льный, вели́кий чудотво́рче, святи́телю Христо́в, о́тче Нико́лае! Мо́лим тя, бу́ди наде́жда всех христиа́н, ве́рных защи́титель, а́лчущих корми́тель, пла́чущих весе́лие, боля́щих врач, по мо́рю пла́вающих управитель, убо́гих и си́рых пита́тель и всем ско́рый помо́щник и покрови́тель, да ми́рное зде поживе́м житие́ и да сподо́бимся ви́дети сла́ву избра́нных Бо́жиих на Небеси́ и с ни́ми непреста́нно воспева́ти Еди́наго в Тро́ице покланя́емого Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.О всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, те́плый наш засту́пниче, и везде́ в ско́рбех ско́рый помо́щниче! Помози́ ми, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем сем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы; и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святой Апостол Андрей Первозванный.
СВЯТОЙ АПОСТОЛ и ЕВАНГЕЛИСТ МАТФЕЙ.
ФРЕСКИ МОНАСТЫРЯ ВЫСОКИЕ ДЕЧАНЫ.

Монастырь был основан святым королём Стефаном Дечанским в 1327 году. В 1331 году король Стефан умер и был похоронен в стенах монастыря, который с того времени стал местом паломничества. Эпитет «дечанский» говорит о короле, как основателе монастыря. Строительство было продолжено его сыном Стефаном Душаном вплоть до 1335 года, а роспись стен была завершена только к 1350 году.
СВЯТОЙ ВОИН-ВЕЛИКОМУЧЕНИК ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ.
Страницы: << < 1 2 3 4 > >>

Новости клубов

1 час назад
anderson2706 пишет пост Преображенский храм в блоге клуба Храмы России
1 час назад
anderson2706 пишет пост Преображенский храм в блоге клуба Люблю Россию
1 час назад
1 час назад
1 час назад
1 час назад
2 часа назад
niko n пишет пост парочка в блоге клуба ВСЁ, ЧТО ВАМ ИНТЕРЕСНО

Комментарии в клубах

0
anderson2706 сегодня в 21:02
парочка
0
anderson2706 сегодня в 21:00
Настурция
0
0
anderson2706 сегодня в 20:59
В деревне.
0
anderson2706 сегодня в 20:59
Весна.