Блог Ирины.

 ФЕНИКС   На связи с единомышленниками           

 Поддержка проекта 

Авторизуйтесь с помощью соцсетей и служб

+1528 RSS-лента RSS-лента

Блог Ирины.

Автор блога: Ирина
СВЯТОЙ АПОСТОЛ и ЕВАНГЕЛИСТ ИОАНН БОГОСЛОВ.

Тропарь, глас 2:

Апо́столе, Христу́ Бо́гу возлю́бленне, ускори́ изба́вити лю́ди безотве́тны, прие́млет тя, припа́дающа, И́же па́дша на пе́рси прие́мый. Его́же моли́, Богосло́ве, и належа́щую мглу язы́ков разгна́ти, прося́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.

Кондак, глас 2:

Вели́чия твоя́, де́вственниче, кто пове́сть? То́чиши бо чудеса́, и излива́еши исцеле́ния, и мо́лишися о душа́х на́ших, я́ко Богосло́в и друг Христо́в.


Молитва:

О вели́кий и всехва́льный апо́столе и евангели́сте Иоа́нне Богосло́ве, напе́рсниче Христо́в, те́плый наш засту́пниче и ско́рый в ско́рбех помо́щниче! Умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти нам оставле́ние всех прегреше́ний на́ших, ели́ка согреши́хом от ю́ности на́шея во всем житии́ на́шем де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми на́шими чу́вствы; во исхо́де же душ на́ших помози́ нам, гре́шным (имена), изба́витися от возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да твои́м ми́лостивным предста́тельством прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ИРИНА.

Тропарь, глас 4:

А́гница Твоя́, Иису́се, Ири́на, зове́т ве́лиим гла́сом: Тебе́, Женише́ мой, люблю́, и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую, и сраспина́юся, и спогреба́юся Креще́нию Твоему́, и стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю, но я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́. Тоя́ моли́твами, я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Де́вства добро́тами преиспещре́нна, де́во, страда́льчеством была́ еси́ красне́йшая, Ири́но, кровьми́ твои́ми исте́кшими обагре́на, пре́лесть же низложи́вшая безбо́жия. Сего́ ра́ди и прия́ла еси́ по́чести побе́ды руко́ю Созда́теля твоего́.

Молитва:

О многострада́льная и пресла́вная Ири́но, неве́сто Христо́ва всехва́льная, уго́днице Бо́жия! Ты предстои́ши у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы и наслажда́ешися неизрече́ннаго блаже́нства. При́зри у́бо ми́лостивно на нас, принося́щих ти хвале́бное пе́ние сие́, испроси́ нам ми́лость, отпуще́ние грехо́в у Преблага́го Го́спода, ве́мы бо, вои́стинну ве́мы, я́ко вся, ели́ко восхо́щеши, испроси́ти у Него́ мо́жеши. Те́мже у́бо смире́нно припа́даем к тебе́ и про́сим: уми́лостиви Влады́ку Не́ба и земли́, да пода́ст нам дух твоея́ ре́вности ко хране́нию святы́х Его́ за́поведей, я́ко да возмо́жем земно́е по́прище в доброде́тельном житии́ проводи́ти, ра́йских селе́ний унасле́довати и та́мо с тобо́ю и все́ми святы́ми прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.
СВЯТОЙ ВОИН-ВЕЛИКОМУЧЕНИК ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ.
Тропарь:

Я́ко пле́нных свободи́тель и ни́щих защи́титель, немощству́ющих вpач, правосла́вных побо́рниче победоно́сче великому́чениче Гео́pгие, моли́ Хpиста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь:

По́двигом до́брым подвиза́лся еси́, страстоте́рпче Христо́в, ве́рою, и мучи́телей обличи́л еси́ нече́стие, же́ртва же благоприя́тна Бо́гу прине́слся еси́, те́мже и вене́ц прия́л еси́ побе́ды, и моли́твами, свя́те, твои́ми все́м подае́ши прегреше́ний проще́ние.

Кондак:

Возде́лан от Бо́га показа́лся еси́ благоче́стия де́латель честне́йший, доброде́телей рукоя́ти собра́в себе́, се́яв бо в слеза́х, весе́лием жне́ши, страда́льчествовав же кро́вию, Христа́ прия́л еси́, и моли́твами, свя́те, твои́ми все́м подае́ши прегреше́ний проще́ние.

Ин кондак:

К возбра́нному и ско́рому заступле́нию твоему́ прибе́гше ве́рнии, мо́лим изба́витися, страстоте́рпче Христо́в, от собла́зн вра́жиих, воспева́ющим тя, и вся́ких бед и озлобле́ний, да зове́м: ра́дуйся, му́чениче Гео́ргие.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Стихира, глас 6:

Воскресе́ние Твое́ Христе́ Спа́се, А́нгели пою́т на Небесе́х, и нас на земли́ сподо́би чи́стым се́рдцем Тебе́ сла́вити.

Тропарь, глас 5:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Ипакои, глас 4:

Предвари́вшыя у́тро я́же о Мари́и и обре́тшыя ка́мень отвале́н от гро́ба, слы́шаху от А́нгела: во све́те присносу́щнем Су́щаго, с ме́ртвыми что и́щете я́ко челове́ка; ви́дите гро́бныя пелены́, тецы́те, и ми́ру пропове́дите, я́ко воста́ Госпо́дь, умертви́вый смерть: я́ко есть Сын Бо́га, спаса́ющаго род челове́ческий.

Кондак, глас 8:

А́ще и во гроб снизше́л еси́ Безсме́ртне, но а́дову разруши́л еси́ си́лу, и воскре́сл еси́ я́ко победи́тель Христе́ Бо́же, жена́м мироно́сицам веща́вый, ра́дуйтеся: и Твои́м апо́столом мир да́руяй, па́дшим подая́й воскресе́ние.

Задостойник, глас 1:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся, и па́ки реку́, ра́дуйся: Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба, и ме́ртвыя воздви́гнувый, лю́дие весели́теся.

Свети́ся, свети́ся но́вый Иерусали́ме: сла́ва бо Госпо́дня на Тебе́ возсия́. Лику́й ны́не, и весели́ся Сио́не. Ты же Чи́стая красу́йся Богоро́дице, о воста́нии рождества́ Твоего́.
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.


Тропарь, глас 1:

О́бщее воскресе́ние пре́жде Твоея́ стра́сти уверя́я из ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря, Христе́ Бо́же. Те́мже и мы, я́ко о́троцы побе́ды зна́мения нося́ще, Тебе́ Победи́телю сме́рти вопие́м: оса́нна в вы́шних, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Ин тропарь, глас 4:

Спогре́бшеся Тебе́ креще́нием, Христе́ Бо́же наш, безсме́ртныя жи́зни сподо́бихомся воскресе́нием Твои́м, и воспева́юще зове́м: оса́нна в вы́шних, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Кондак, глас 6:

На престо́ле на Небеси́, на жребя́ти на земли́ носи́мый, Христе́ Бо́же, А́нгелов хвале́ние и дете́й воспева́ние прия́л еси́ зову́щих Ти: благослове́н еси́, гряды́й Ада́ма воззва́ти.

Задостойник, глас 4:

Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, соста́вите пра́здник, и веселя́щеся прииди́те, возвели́чим Христа́, с ва́иями и ве́твьми, пе́сньми зову́ще: благослове́н Гряды́й во и́мя Го́спода Спа́са на́шего.

Молитва

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, в вы́шних со Отце́м на Престо́ле седя́й, вы́ну на крылу́ от Херуви́м носи́мый и пева́емый от Серафи́м, во днех же пло́ти Своея́ на жребя́ти о́сли се́сти изво́ливый на́шего ра́ди спасе́ния, и от дете́й воспева́ние прия́вый и во Святы́й град Иерусали́м пре́жде шести́ дней бытия́ Па́схи на во́льную страсть прише́дый, да спасе́ши мир Кресто́м, погребе́нием и Воскресе́нием Твои́м! И я́коже тогда́ лю́дие, седя́щие во тьме и се́ни сме́ртней, прие́мши ве́тви древе́с и ва́иа от фи́ник, срето́ша Тя, Сы́на Дави́дова Тя испове́дуя, та́кожде и нас ны́не в предпра́зднственный день сей в подража́ние о́нех ва́иа и ве́тви в рука́х нося́щих соблюди́ и сохрани́. И я́коже о́нии наро́ди и де́ти “оса́нна” Тебе́ приноша́ху, сподо́би и нам во псалма́х и пе́ниих духо́вных душа́ми чи́стыми и нескве́рными усты́ просла́вити вся вели́чия Твоя́ в пра́здник сей и во всю седми́цу стра́сти Твоея́ и неосужде́нно дости́гнути и причасти́тися Боже́ственныя ра́дости Святы́я Па́схи в пресве́тлые дни Живоно́снаго Воскресе́ния Твоего́, да воспое́м и просла́вим Твое́ Божество́ вку́пе со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом всегда́ ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, Оса́нна в вы́шних и мы Тебе́ вопие́м Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.
С ПРАЗДНИКОМ БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

Тропарь, глас 4:

Днесь спасе́ния на́шего глави́зна, и е́же от ве́ка та́инства явле́ние: Сын Бо́жий, Сын Де́вы быва́ет, и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет. Те́мже и мы с ним Богоро́дице возопии́м: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Кондак, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти́: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Величание:

Арха́нгельский глас вопие́м Ти, Чи́стая: Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.
СВЯТАЯ ПРЕПОДОБНАЯ МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ.
Тропарь, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу, прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́ и, де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, прилежа́ти же о души́ ве́щи безсме́ртней. Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мари́е, дух твой.

Кондак, глас 4:

Греха́ мглы избежа́вши, покая́ния све́том озари́вши твое́ се́рдце, сла́вная, пришла́ еси́ ко Христу́, Сего́ Всенепоро́чную и святу́ю Ма́терь Моли́твенницу ми́лостивную принесла́ еси́. Отону́дуже и прегреше́ний обрела́ еси́ оставле́ние, и со А́нгелы при́сно сра́дуешися.

Ин кондак, глас 3:

Блуда́ми пе́рвее преиспо́лнена вся́ческими, Христо́ва неве́ста днесь покая́нием яви́ся, а́нгельское жи́тельство подража́ющи, де́мона креста́ ору́жием погубля́ет. Сего́ ра́ди Ца́рствия неве́ста яви́лася еси́, Мари́е пресла́вная.


Молитва:

О вели́кая Христо́ва уго́дница, преподо́бная ма́ти Мари́е! Услы́ши недосто́йную моли́тву нас, гре́шных (имена), изба́ви нас, преподо́бная ма́ти, от страсте́й, вою́ющих на ду́ши на́ша, от вся́кия печа́ли и находя́шия напа́сти, от внеза́пныя сме́рти и от вся́каго зла, в час же разлуче́ния души́ от те́ла отжени́, свята́я уго́дница, вся́кую лука́вую мысль и лука́вые бе́сы, я́ко да прии́мет ду́ши на́ша с ми́ром в ме́сто све́тло Христо́с Госпо́дь Бог наш, я́ко от Него́ очище́ние грехо́в, и Той есть спасе́ние душ на́ших, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНЫЙ ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК.

Тропарь, глас 1:

Пусты́нный жи́тель и в телеси́ А́нгел и чудотво́рец яви́лся еси́, богоно́се о́тче наш Иоа́нне, посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м, исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти. Сла́ва Да́вшему ти кре́пость, сла́ва Венча́вшему тя, сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 1:

Плоды́ присноцвету́щия от твоея́ кни́ги принося́ уче́ния, прему́дре, услажда́еши сердца́, сим с трезве́нием вне́млющих, блаже́нне: ле́ствица бо есть, ду́ши возводя́щая от земли́ к Небе́сней и пребыва́ющей сла́ве, ве́рою чту́щих тя.
КРЕСТУ ТВОЕМУ ПОКЛОНЯЕМСЯ, ВЛАДЫКО.

Тропарь, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Тропарь на поклонение Кресту, глас 6:

Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Влады́ко, и свято́е воскресе́ние Твое́ сла́вим.

Кондак, глас 7:

Не ктому́ пла́менное ору́жие храни́т врат Еде́мских; на ты́я бо на́йде пресла́вный соу́з дре́во кре́стное, сме́ртное жа́ло, и а́дова побе́да прогна́ся. Предста́л бо еси́, Спа́се мой, вопия́ су́щим во а́де: вни́дите па́ки в рай.
СОРОК МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ.
Тропарь, глас 1:

Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша, умоле́н бу́ди, Го́споди, и вся на́ша боле́зни исцели́, Человеколю́бче, мо́лимся.

Ин тропарь, глас 3:

Стpастоте́pпцы Хpисто́вы четы́pедесяте, во гpа́де Севасти́йстем му́жественно постpада́вшии, чpез огнь и во́ду пpоше́дшии, в поко́й ве́чный вше́дшии, моли́теся о нас ко Го́споду да жизнь ми́pну сохpани́т и ду́ши на́ша спасе́т, я́ко Человеколю́бец.

Ин тропарь, глас 1:

Страстоте́рпцы всечестни́и, во́ини Христо́вы четы́редесяте, тве́рдии ору́жницы, сквозе́ бо огнь и во́ду проидо́сте и А́нгелом согра́ждане бы́сте, с ни́миже моли́теся Христу́ о и́же ве́рою хва́лящих вас. Сла́ва Да́вшему вам кре́пость, слава Венча́вшему вас, сла́ва Подава́ющему ва́ми всем исцеле́ния.

Кондак, глас 6:

Все во́инство ми́ра оста́вльше, на Небесе́х Влады́це прилепи́стеся, страстоте́рпцы Госпо́дни четы́редесять, сквозе́ огнь бо и во́ду проше́дше, блаже́ннии, досто́йно восприя́сте сла́ву с Небе́с и венце́в мно́жество.


Молитва:

О страстоте́рпцы Христо́вы, во гра́де севасти́йстем му́жественно пострада́вшии, к вам, я́ко моли́твенникам на́шим усе́рдно прибега́ем и про́сим: испроси́те у Всеще́драго Бо́га проще́ние согреше́ний на́ших и жития́ на́шего исправле́ние, да в покая́нии и нелицеме́рной любви́ друг ко дру́гу пожи́вше, со дерзнове́нием предста́нем Стра́шному Суди́щу Христо́ву и ва́шим предста́тельством одесну́ю Пра́веднаго Судии́ предста́нем. Ей, уго́дницы Бо́жии, бу́дите нам, раба́м Бо́жиим (имена), защи́тницы от всех враг ви́димых и неви́димых, да под кро́вом святы́х ва́ших моли́тв изба́вимся от всех бед, зол и напа́стей до после́днего дне жи́зни на́шея, и та́ко просла́вим вели́кое и достопоклоня́емое и́мя Вседе́тельныя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Страницы: 1 2 3 > >>

Новости блогов